Zayne Emengo-Okpo from St Aloysius College

Ina jira…    Ina jiran wannan ya kare   Don ina so…  In rungume ku  In taba ku  In yi wasa da ku  In ci abinci tare da ku  In yi rawa da ku    Ina jiran wannan ya kare   Don sabon ni   Ya hadu da sabon ku  A cikin sabon duniya  Da ke cike   da soyaya da alheri    English Translation    I’m waiting…    I’m waiting for this to end  So that I can…  Hug you  Touch you  Play with you  Eat with you  … Continue reading Zayne Emengo-Okpo from St Aloysius College